Logistikos sandėliai

Viena svarbiausių grandžių visoje logistikos sistemoje yra logistikos sandėliai – pastatai, statiniai ir įvairūs įrenginiai, kuriuose prekės priimamos, išdėstomos, laikomos, paruošiamos vartoti, išduodamos ar išsiunčiamos vartotojui.

Juose prekės – maisto ir ne maisto produktai – ne tik kaupiamos, bet dažnai ir perskirstomos, perpakuojamos, kartais atliekamas dalinis jų paruošimas.

Logistikos sandėliai

Sandėliavimo dėka sutrumpinamas prekių pateikimo vartotojui laikas ir jos pristatomos ten, kur reikia.

Nuo to, kaip efektyviai organizuojamas sandėlių darbas, priklauso užsakymo atlikimo greitis, klientų aptarnavimo kokybė, prekių pateikimas rinkai tinkamu metu ir daugybė kitų su sandėliavimo veikla susijusių procesų.

Tam, kad prekės nesugestų, neprarastų savo prekinės išvaizdos ir išskirtinių savybių, jas būtina tinkamai sandėliuoti ir prižiūrėti, kol jos pasieks gavėją.

Dėl to reikalingi gerai įrengti sandėliai, kuriuose būtų palaikoma optimali temperatūra, švara, atitinkamai nuo metų laiko sandėliai būtų šildomi ar vėdinami, be to, nuolat saugomi nuo vagysčių ar nelaimingų atsitikimų.

Mūsų sandėliai atitinka visus saugojimui ir laikymui skirtus reikalavimus, užsakovų kroviniai atidžiai saugomi iki pat pristatymo. Sandėlių darbą organizuojame kiek galėdami efektyviau, kad nenukentėtų krovinių kokybė ir kiekvienas jų pasiektų gavėją reikiamu metu.


Į VIRŠŲ
PRADŽIA